יום ש', טז’ בכסלו תשע”ו
פרשת השבוע – 'תולדות' מביאה לפנינו את סיפורם של התאומים יעקב ועשו. לידתם, תהליך התבגרותם והיחסים ביניהם ● הפרשה בלשון קלה וברורה ב'כתבה המלאה'
המאורעות מחוללי עם ישראל מתעצמים בפרשת השבוע • המלאכים באוהל אברהם והבטחתם • מהפכת סדום ועמורה • הולדת יצחק ונסיון העקידה • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה ב'כתבה המלאה'
"קץ כל בשר בא לפני, כי מלאה הארץ חמס..." - מכריז האלוקים ומחליט להביא על העולם - מבול! • מכל בני אנוש בחר ה' בנח ומשפחתו • מהם תוותר שארית פליטה לאנושות כולה.. • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה כנסו עכשיו ל'כתבה המלאה'
מדוע התורה, המשמשת כספר חוקים של האומה הישראלית מתחילה דווקא בסיפור בריאת העולם? • מתחילים מבראשית עם מאמר המוגש לפניכם בלשון קלה וברורה • ב'כתבה המלאה'
את פרשת השבוע, פרשת "ניצבים", קוראים תמיד לפני ראש-השנה. רמז לכך אנו מוצאים בתחילת הפרשה; "אתם ניצבים היום כולכם" - "היום" הוא יום הדין הגדול - ראש השנה • פרשת השבוע 'נצבים וילך' מוגשת בלשון קלה וברורה ב'כתבה המלאה'
על ה"קללות" בפרשת כי תבוא התבטא אחד מאדמורי חב"ד: "קללות? אלו ברכות ברמה גבוהה כל-כך ששכל אנושי יכול לקבלם רק בצורת 'קללות'!" • השבוע בפרשתנו: מצוות ביכורים, אבני הזכרון והברכה האחרונה • כנסו עכשיו ל'כתבה המלאה' לקריאה
פרשתנו דנה במגוון תחומים מעניינים, החל מהמשך "הלכות מלחמה" ודיני ירושה עובר-דרך ניתוח היחסים בין אדם לחברו ובין אדם אל החי ומסיימת ביחסי איש ואשתו • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה ב'כתבה המלאה'
התורה - תורת חיים היא, והשבוע נחשף לנקודת המבט של התורה על 'משפטי החיים' וסדריהם • פרשת שופטים (ושוטרים) דנה בהלכות הסנהדרין, המלך, הצבא והמלחמה • עכשיו לקריאה ב'כתבה המלאה'
מגוון נושאים בפרשת ראה: קידוש הארץ, נביא שקר, מסית ועיר הנדחת, מנהגי אבלות ומאכלות אסורות ועד למצוות סוציאליות • הפרשת בלשון קלה וברורה ב'כתבה המלאה'
"עקב - אלו מצוות שאדם דש בעקבו" • בפרשתנו ממשיך משה ב"חזרה גנרלית" על מאורעות עם-ישראל במדבר ועל המצוות שקיבלו מסיני • שמירת המצוות וניצחון המלחמה • ההצלחה המסחררת • עם קשה עורף • שכר ועונש • הכל לקריאה עכשיו ב'כתבה המלאה'
לאחר סיפור תלאות ישראל במדבר מספר משה על תחנוניו לה' להכנס לארץ ישראל בהמשך אנו לומדים שנית על מתן תורה. וגם: 'שמע ישראל' והנהגות ארץ הקודש • נושאי הפרשה ועיניניה מוגשים בלשון קלה וברורה ב'כתבה המלאה'
העם הרצוץ משתקם וגדל במספר • משה נפרד ועושה סדר במערכת המשפטית, שכן שוב אין הוא יכול לשאת לבדו במעמסה הרבה כשופט יחידי • לקריאה כנסו ל'כתבה המלאה'
כל המקומות שעברו בהם במדבר היו שוממים מישוב, עד שאפילו שם לא היה להם • בני-ישראל מגיעים לערבות מואב אשר בסמוך לנהר הירדן, ומקבלים הוראות אחרונות הקשורות לכניסתם לארץ • נושאי הפרשה ועיניניה מוגשים בלשון קלה וברורה ב'כתבה המלאה'
בפרשת מטות: התרת נדרים • נקמת ישראל במדין • הבטחת מזרח הירדן לשבט ראובן וגד וחצי שבט מנשה • הפרשה ועינינה מובאים בלשון קלה וברורה, כעת לקריאה ב'כתבה המלאה'
איך מתירים נדרים? נקמת ישראל במדין. וגם: הוראות שונות הקשורות לכניסה לארץ הקודש • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה ● כנסו עכשיו ל'כתבה המלאה' לקריאה
השבוע בפרשה: פנחס המקבל 'אות הוקרה' מה' • מפקד בני ישראל • איך מחלקים ירושה • ומי יירש את משה רבנו וינחיל לעם ישראל את הארץ הקדושה? • לקריאה כנסו ל'כתבה המלאה'
בני ישראל מתקדמים לעבר הארץ תוך לחימה בעמים שעומדים בדרכם • בדרכו של בלעם לקלל את ישראל ארע נס: האתון התחילה לדבר כמו בן אדם ● לקריאה כנסו ל'כתבה המלאה'
על קורח היה לדעת כי חיוב המצוות הוא אך ורק בגלל ציווי ה' ולא מצד שום סיבה או גורם כלשהו. זו אחת הסיבות שמיד אח"כ אנו קוראים על מצוות פרה אדומה ● כנסו ל'כתבה המלאה' לקריאה
עד כה היו הטענות כלפי שמים, אולם לאחר שאמונתם בה' התחזקה, באו בטענות אל משה עצמו, ובראש המתקוממים עומד קורח, והסוף כמובן ידוע ● הכל ב'כתבה המלאה'
פרשת המרגלים • הוצאת דבה • החטא ועונשו • המצוות בדרך לארץ • המקושש ועונשו • וגם: מצוות ציצית • על כל אלו ועוד בפרשתנו המוגשת בלשון קלה וברורה ב'כתבה המלאה' • כנסו עכשיו לקריאה
השבוע בפרשה: לאחר חמש שנים של לימודי "תאוריה" מתחיל הלוי, בגיל 30, בעבודה המעשית במקדש • וגם: סדר מסעות בני ישראל במדבר • לקריאה כנסו ל'כתבה המלאה'
יחודו של מעמד הר-סיני הוא בכך, שבו ניתנה התורה בדרגה העליונה ביותר. על המילה "אנכי (ה' אלוקיך)", הפותחת את עשרת הדברות, אומרת הגמרא, שהיא ראשי תיבות "אנא נפשי כתבית יהבית" (בארמית הפירוש הוא אני את עצמי כתבתי ונתתי). כלומר, במתן-התורה גילה הקב"ה את עצמו ממש לכל יהודי ויהודי ● יש גם בנו את אותו הכוח של ה"קול גדול" שהיה בהר-סיני. תארו לכם ● להמשך כנסו ל'כתבה המלאה'
השבוע נמשיך לעסוק בספירת משפחות הלויים נושאי המשכן וכליו • הנזיר, הפורש ונבדל מתענוגות העולם • ולבסוף גם - ברכת הכוהנים. לקריאה כנסו ל'כתבה המלאה'
השבוע נעסוק בספירת מניין בני ישראל ושבטיו • תיאור תפקידי שבט לוי ומניין הלויים • פדיון בכורות בני ישראל בבני שבט לוי • וכן בתיאור ספציפי של תפקידי הלוויים בני קהת: נשיאת כלי המקדש • הפרשה היא חלק מרצף הפרשות בתחילת ספר במדבר העוסקות בהקמת מחנה ישראל ובהכנות לנסיעה מהר סיני אל ארץ ישראל • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה ב'כתבה המלאה'
פרשתנו היא העשירית והאחרונה בספר ויקרא • גולת הכותרת הן הברכות והקללות, כשהקשה בהן - הגלות • הקללות מסתיימות בנימה אופטימית - "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים... וזכרתי להם ברית ראשונים" • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה
שנת השמיטה היא הזדמנות מצוינת לכל המתייגעים במשך כל השנה במלאכתם, לשכוח לשנה אחת את הטרדות הגשמיות, ולעסוק ברוחניות ● הפרשה בצורה יפה וקלילה ב'כתבה המלאה'
פרשתנו פותחת בציווי על בעלי השדות להפסיק ממלאכתם • זוהי ההזדמנות מצויינת לכל אלו המתייגעים במשך כל השנה במלאכתם, לשכוח - למשך שנה אחת - מן הטרדות הגשמיות, ולעסוק ברוחניות • פרשת השבוע ועניניה, מוגשים בלשון קלילה וברורה ב'כתבה המלאה'
הפרשה עוסקת בהלכות הכהנים וקדושתם. תפקידם המיוחד של הכהנים מחייב אותם להתקדש בקדושה יתירה מכל העם • בחלקה השני של הפרשה מובא החיוב לשבות ממלאכה בשבתות ומועדי ישראל • לקראת סופה - ציווי על הדלקת נר התמיד במנורה ועל לחם הפנים • פרשת השבוע ועניניה, מוגשים בלשון קלילה וברורה ב'כתבה המלאה
השבת יקראו את פרשות אחרי-מות וקדושים כשהן מחוברות • כבר משמה של פרשת קדושים אנו למדים את מטרת הדינים המוזכרים בה: לקדש את עם ישראל • כנסו לקריאה ב'כתבה המלאה'
להמשך כתבה...
בפרשה הקודמת למדנו על תורת בעלי החיים. השבוע עוברת התורה לדון בתורת האדם - במצבי טומאתו ובדרכים לטהר אותו מן הטומאה, הכל ב'כתבה המלאה'
בפרשה הקודמת למדנו על תורת בעלי החיים. השבוע עוברת התורה לדון בתורת האדם - במצבי טומאתו ובדרכים לטהר אותו מן הטומאה • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה
משה ואהרן יוצאים ומברכים את כל העם, ולפתע אלו רואים בפלא הגדול: "וירא כבוד ה' אל כל העם" • לאחר מכן מופיעים כל דיני המאכלות האסורות, ומפורטים החיות, הבהמות, העופות והדגים האסורים באכילה • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה ב'כתבה המלאה'
הבעל-שם-טוב אומר, שבשביעי של פסח מאירה הארתו של המשיח • המנהג לאכול סעודת משיח ביום זה בא להחדיר לתוכנו את האמונה והציפייה לביאת המשיח, שתהיה מוחשית וממשית, כמו מצה שאנו אוכלים ויין שאנו שותים. ● כנסו ל'כתבה המלאה' לקריאה
הגדת הפסח מלאה בפנינים ופרפראות. קיבצנו עבורכם את המעט והמובחר גם על-פי פנימיות התורה • לקרוא ולהדפיס כדי שיהיה גם לליל הסדר, מה רע?
בהמשך לפרשת 'ויקרא' מוזכרים גם בפרשתנו דיני הקרבנות השונים והפעם בהדגשת הציוויים המיוחדים לכהנים, הלא הם אהרון ובניו ● כנסו ל'כתבה המלאה' לקריאת הפרשה
פרשתנו עוסקת כולה בדיני הקורבנות שמקריבים במשכן ובבית המקדש: העולה • המנחה • השלמים • חטאת ואשם • פרשת השבוע ונושאיה מוגשים בלשון קלה וברורה
פרשת פקודי ממשיכה בנושא הקמת המשכן: פירוט התרומות שהתקבלו מן העם לצורך בניית המשכן • תיאור הכנת בגדי הכהונה: האפוד והחושן, המעיל, הכותנות של אהרן ובניו, המצנפת והמגבעות, המכנסיים והאבנטים, ולבסוף הציץ • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה ב'כתבה המלאה'
משה מלמד את בני ישראל את התורה • לאחר מכן מזדרזים כולם לתרום לבניית המשכן • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה ב'כתבה המלאה'
השבת יקראו בבית הכנסת את פרשת פרה. אף שעדיין אין לנו בית מקדש בקריאה זו נחשב לנו כאילו היטהרנו מטומאתינו ● הפרשה השלישית "בארבע הפרשיות" שאנו קוראים מדי שנה בחודש אדר, ב'כתבה המלאה'
פרשתנו עוסקת בחטא העגל - הנחשב לאחד העוונות החמורים ביותר בדברי ימי ישראל, אם לא החמור שבהם • על ידי תשובת העם ותפילותיו של משה נתכפר להם אותו מעשה, ומובטח להם "נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים" • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה
פרשתנו עוסקת בבגדי הכהונה, הבגדים אותם לובשים הכוהנים בעת העבודה במשכן ובבית המקדש • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה • כנסו לכתבה המלאה לקריאה
בנדודי בני ישראל במדבר קיבלו הוראה מהשם לבנות "מקדש נייד" - משכן, בו תשרה השכינה • תיאור תהליך בנייתו, כליו וצורתו מוגשים בלשון קלה וברורה • "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו" • כנסו לבפנים לקריאה
נכנס גנב לביתך וקיים חשש שהלה יפגע בך, מה עליך לעשות? • אחד פתח בור ברחוב ולא כיסהו ונפלו בו שורו או חמורו של אחר, ומתו, מי אשם? מה דינו? • או: המבעיר אש השורפת את רכוש חבירו... • על אלה ועוד בפרשתנו • כנסו לכתבה המלאה לקריאה
השבוע נקרא בתורה על עצת יתרו • על משה - שליח העם • ובמרכז הפרשה עומד המאורע המרכזי ביותר בתולדות עם ישראל - מעמד "מתן-תורה" על הר-סיני, בו שמע עם ישראל את קול האלוקים מדבר אליו . פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה
בשבת הקרובה - "שבת שירה" נקרא בתורה על יציאת בני ישראל ממצרים ועל קריעת ים סוף. על שירת בני ישראל בליווי תופים ומחולות • פרשת השבוע ועיניניה בלשון קלה וברורה
מכת הארבה • מכת החושך • ויכוח אחרון • קרבן הפסח • חג הפסח • היציאה • זכרון לדורות • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה • כנסו לבפנים לקריאה
משה מבשר על הגאולה • מטהו הופך לנחש • מכות באות על המצרים בזה אחר זה: דם • צפרדע • כינים • הערוב • הדבר • שחין • ברד
השעבוד • הגזירה • לידת משה • הבריחה למדין • קבלת המנהיגות • משה אצל פרעה • על כל אלו ועוד בפרשת שמות המוגשת בלשון קלה וברורה
שבע עשרה שנה חי יעקב בגלות מצרים • היו אלה שנות חייו השלוות ביותר • עתה התקרב יום מותו ועל ימיו האחרונים אנו קוראים בפרשת השבוע • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה • לקריאה כנסו לבפנים
רגע השיא הגיע... יוסף מסיר את ה"מסכה" מעל פניו ומתגלה לאחיו • "אני יוסף, העוד אבי חי??"... • סיפור הפרשה מוגש בלשון קלה וברורה
אצל רבים חלומות הם ענין של יום יום. אך האם שמעתם מימיכם על חלום שגרם לשינויים מהפכניים באחד ממעצמות העל? • הדרמה המקראית בפרשת מקץ
"וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען" - לאחר שעבר תלאות רבות, כפי שקראנו בפרשיות השבוע, החליט יעקב להשתקע בארץ גושן בתקוה שימצא בה מנוחה ורוגע. אך רבות מחשבות בלב איש... • פרשת השבוע ועיניינה מוגשים בלשון קלה וברורה
"וישלח יעקב מלאכים לפניו.." • יעקב מכין עצמו למפגש הגורלי עם אחיו הכועס - עשיו • על מפגש זה ותוצאותיו המפתיעות • על דינה בת יעקב ונקמת אחיה • ועל פטירת רחל ויצחק אבינו בפרשת השבוע
יעקב בורח מביתו לחרן מפני כעסו של עשו אחיו • בפרשה זו אנו מתוודעים לטלטולי הדרך ולחלומו המופלא של יעקב • למגוריו בבין לבן אחי אימו • מגורים אלו והנישואין לשני בנותיו לאה ורחל מביאים בסוף לבריחה מפני לבן
פרשת השבוע – 'תולדות' מביאה לפנינו את סיפורם של התאומים יעקב ועשו. לידתם, תהליך התבגרותם והיחסים בינהם. לקריאה כנסו לבפנים
עפרון הציע לו את כל השדה והמערה שבה במתנה, אולם אברהם התעקש לקנות הכול בכסף מלא, וכפי שאמר - "נתתי כסף השדה, קח ממני" ● כאשר אדם מן השורה קונה חפץ מחברו, נשאר שם המוכר על החפץ. החפץ אמנם נמכר לקונה והוא שלו, אבל נשמרת העובדה שהחפץ היה פעם של המוכר והוא מכרו לקונה ● ייחודה של מערת המכפלה, שהיא המקום הראשון בארץ-ישראל שנקנה בעבור עם-ישראל. ומכיוון שהיא נקנתה לשם קבורת שרה, אמו של יצחק, ברור שאין לה שייכות לישמעאל ● לקריאה
"במבחר קברינו קבור את מתך..." אמרו לו בני חת. אך לאברהם יש יעד מוגדר - את שרה יקבור במערת המכפלה בה נטמנו כבר אדם וחוה • בשלב זה נפנה אברהם לדאוג לנישואי בנו, יצחק • "שתה וגם גמליך אשקה" אומרת רבקה לעבד אליעזר שמבין מיד: זוהי כלתו של יצחק • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה
המאורעות מחוללי עם ישראל מתעצמים בפרשת השבוע • המלאכים באוהל אברהם והבטחתם • מהפכת סדום ועמורה • הולדת יצחק ונסיון העקידה • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה
בית המתפקד כצומת פקוק ובלתי עביר נוטל מן הילדים הגדלים בו את כל מנת החמצן לה הם כה זקוקים לשם צמיחה והתפתחות ראויה ● הראה לילדיך כי אתה אינך סתם כך שמח כי כתוב כך, אלא הראה להם כי השמחה והאופטימיות הינם תוצר נגזר ובלתי נפרד של דרך חיים ● טור מאות הרב יצחק רבקין, יועץ חינוכי ומחבר הספר 'לאהוב ולחנך' ● לקריאה כנסו לבפנים
"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך..." • אברהם לא שואל שאלות ומבצע את הוראת ה' בדייקנות • וגם: ברית מילה, נמרוד ומלחמת המלכים בפרשת השבוע 'לך לך' • פרשת השבוע בלשון קלה וברורה עכשיו ב'כתבה המלאה'
"קץ כל בשר בא לפני, כי מלאה הארץ חמס..." - מכריז האלוקים ומחליט להביא על העולם - מבול! • מכל בני אנוש בחר ה' בנח ומשפחתו • מהם תוותר שארית פליטה לאנושות כולה.. • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה
"התורה רוצה להקיף את בימת קריאת התורה אולם מאחר ואין לה רגליים משמש היהודי רגליים לספר התורה ומוליכו סביב הבימה כמו רגליים המוליכות את הראש..." • כך אמר האדמו"ר הקודם של חב"ד, הרבי הריי"צ • גל כהן עם מאמר מרתק על שמחת תורה
החומר גלם ממנו מרכיבים את הסוכה הוא לכאורה לא עוד דבר שיש להקדיש לו שימת לב עודפת. אולם לא כך הם פני הדברים
השבוע בפרשת האזינו נושא משה את "שירת הפרידה" • לשירה זו מיוחסים סגולות רבות ובמיוחד כמקור לשאיבת כח ועידוד בעת יאוש • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה


האתר הינו פרטי | להרשמה לאתר - לחץ כאן | יצירת קשר דרך האתר | לשליחת אימייל: chabadi.022@gmail.com


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | הצטרף לרשימת תפוצה | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS